სტრუქტურა

ქეთევან კვინიკაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსი)

☎ (თბილისი): (+99532)2281031

ოთახი (თბილისი): № B-114

დავით გელაშვილი (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281582

ოთახი (თბილისი): № B-110

შოთა გოშაძე (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე)

☎ (თბილისი): (+99532)2281141

ოთახი (თბილისი): B-111

გიორგი ცხვედიანი (პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე)