საკონტაქტო ინფორმაცია


საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისათვის პასუხისმგებელი პირი:


ეთერ სვიანაიძე - საქართველოს პარლამენტის აპარატის საორგანიზაციო დეპარტამენტის უფროსი

E-mail: [email protected]
☎ 032 228 26 30

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის დეპარტამენტი:


E-mail: [email protected]
☎ 032 228 16 83