პარლამენტის აპარატი

პარლამენტის აპარატის ხელმძღვანელობა

  • ქეთევან კვინიკაძე
    პარლამენტის აპარატის უფროსი
  • დავით გელაშვილი
    პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე
  • შოთა გოშაძე
    პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილე

დეპარტამენტების უფროსები 

მიმაგრებული დოკუმენტები