empty

გიორგობიანი ბიძინა

სახელი: ბიძინა

გვარი: გიორგობიანი

დაბადების თარიღი: 08-12-1963

საარჩევნო ფორმა: პარტიული სიით

საარჩევნო ბლოკი: საარჩევნო ბლოკი "მრგვალი მაგიდა – თავისუფალი საქართველო"

განათლება: საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის დაუსწრებელი განყოფილების სტუდენტი