თამაზი ობგაიძე თამაზი ობგაიძე
 • დაბადების თარიღი
 • 05-04-1955

საქართველოს III მოწვევის პარლამენტი (01-06-1993 - 25-11-1995)

 • პარლამენტის წევრი
 • საარჩევნო ბლოკი: სრულიად საქართველოს მერაბ კოსტავას საზოგადოება
 • საარჩევნო ფორმა: პარტიული სიით

საქართველოს III მოწვევის პარლამენტი (25-05-1993 - 25-11-1995)

 • პარლამენტის წევრი
 • საარჩევნო ბლოკი: სრულიად საქართველოს მერაბ კოსტავას საზოგადოება
 • საარჩევნო ფორმა: პარტიული სიით

საქართველოს III მოწვევის პარლამენტი (25-05-1993 - 25-11-1995)

 • პარლამენტის წევრი
 • საარჩევნო ბლოკი: სრულიად საქართველოს მერაბ კოსტავას საზოგადოება
 • საარჩევნო ფორმა: პარტიული სიით

(14-11-1990 - 04-11-1992)

 • პარლამენტის წევრი
 • საარჩევნო ბლოკი: ბლოკი „მრგვალი მაგიდა - თავისუფალი საქართველო“
 • საარჩევნო ფორმა: პარტიული სიით

განათლება

 • საგანმანათლებლო დაწესებულება
 • მ.ვ. ლომონოსოვის სახელობიოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • სპეციალობა
 • მექანიკოსი-მათემატიკოსი

სამუშაო გამოცდილება

 • პროფესიული დახელოვნების ცენტრის დირექტორის მოადგილე (1992 - 1993)
 • საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრი საგარეო ურთიერთობათა კომისიის მდივანი (1990 - 1991)
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელი (1987 - 1989)
 • საკავშირო სკი "ვიდგეო"ს თბილისის განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (1985 - 1987)
 • საგეგმო კომიტეტის გამოთვლითი ცენტრის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (1985)
 • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექნიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის ინჟინერი (1981 - 1984)
 • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი ცენტრის სტაჟიორი-უფროსი ლაბორანტი (1980 - 1981)

აკადემიური ხარისხი

 • აკადემიური ხარისხი
 • ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი