როზა ლორთქიფანიძე როზა ლორთქიფანიძე
 • დაბადების თარიღი
 • 10-02-1954

საქართველოს V მოწვევის პარლამენტი (20-11-1999 - 22-04-2004)

 • პარლამენტის წევრი
 • საარჩევნო ბლოკი: საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი
 • საარჩევნო ფორმა: მაჟორიტარული
 • წყალტუბო

საქართველოს IV მოწვევის პარლამენტი (25-11-1995 - 20-11-1999)

 • პარლამენტის წევრი
 • საარჩევნო ბლოკი: საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი
 • საარჩევნო ფორმა: პარტიული სიით

საქართველოს III მოწვევის პარლამენტი (04-11-1992 - 25-11-1995)

 • პარლამენტის წევრი
 • საარჩევნო ბლოკი: საქართველოს მწვანეთა პარტია
 • საარჩევნო ფორმა: პარტიული სიით

განათლება

 • საგანმანათლებლო დაწესებულება
 • საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი
 • სპეციალობა
 • აგრონომია, აგრომელიორაცია

სამუშაო გამოცდილება

 • წყალტუბოს ზონის სოფლის მეურნეობის სამმართველოს უფროსი (1992)
 • წყალტუბოს ზონის სოფლის ტყის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის სამმართველოს უფროსი (1991 - 1992)
 • წყალტუბოს ზონის სოფლის, ტყის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის საწარმოო გაერთიანების თავმჯდომარე (1991)
 • უფროსი მეცნიერ მუშაკი, ჩაის, სუბტროპიკული კულტურათა და ჩაის მრეწველობის საკავშირო სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანების იმერეთის საყრდენი პუნქტი - წყალტუბო (1988 - 1991)
 • საქართველოს ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ს/კ ინსტიტუტი, უფროსი ლაბორანტი, უმცროსი მეცნიერ მუშაკი (1980 - 1988)

აკადემიური ხარისხი

 • აკადემიური ხარისხი
 • სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი
 • აკადემიური ხარისხი
 • სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი

ფრაქცია

 • arrow
  ფრაქცია „ალიანსი ახალი საქართველოსთვის“ - ფრაქციის წევრი (08-10-2001 - 22-04-2004)
 • arrow
  ფრაქცია „საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი“ - ფრაქციის წევრი (20-11-1999 - 08-10-2001)
 • arrow
  ფრაქცია „მოქალაქეთა კავშირი“ - ფრაქციის წევრი (27-11-1995 - 20-11-1999)
 • arrow
  ფრაქცია "მწვანეები" - ფრაქციის წევრი (31-03-1993 - 25-11-1995)

კომიტეტი

 • arrow
  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის წევრი (20-03-2002 - 22-04-2004)
 • arrow
  გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი - კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე (21-06-2001 - 22-04-2004)
 • arrow
  გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი - კომიტეტის წევრი (07-12-1999 - 20-01-2000)
 • arrow
  აგრარულ საკითხთა კომიტეტი - კომიტეტის თავმჯდომარე (05-12-1995 - 20-11-1999)

კომისია

 • arrow
  საარჩევნო დარღვევების მიზეზების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ - კომისიის წევრი (04-07-2002 - 22-04-2004)
 • arrow
  აფხაზეთის პრობლემასთან დაკავშირებული საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისია - კომისიის წევრი (29-11-2000 - 22-04-2004)
 • arrow
  აგრარული კომისია - კომისიის წევრი (25-12-1992 - 25-11-1995)
 • arrow
  გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისია - კომისიის წევრი (25-12-1992 - 25-11-1995)

საპარლამენტო დელეგაცია

 • arrow
  საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი გერმანიის საპარლამენტო დელეგაცია - საპარლამენტო დელეგაციის წევრი (30-06-2000 - 22-04-2004)
 • arrow
  ესპანეთი, პორტუგალია - საპარლამენტო დელეგაციის წევრი (12-12-1997 - 20-11-1999)

სხვა

 • arrow
  მაჟორიტარი დეპუტატების საკოორდინატორო საბჭო - საბჭოს წევრი (12-02-2001 - 22-04-2004)
 • arrow
  გარემოს დაცვის ქვეკომიტეტი - ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე (20-01-2000 - 21-06-2001)