ბეჟან გონაშვილი ბეჟან გონაშვილი
 • დაბადების თარიღი
 • 18-09-1956

განათლება

 • საგანმანათლებლო დაწესებულება
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • სპეციალობა
 • სოფლის მეურნეობის დაგეგმვა

სამუშაო გამოცდილება

 • საქართველოს პრეზიდენტის რწმუნებულის პირველი მოადგილე კახეთის მხარეში (1998 - 1999)
 • საქართველოს პრეზიდენტის რწმუნებულის მოადგილე კახეთის მხარეში (1995 - 1998)
 • გამგებელი, დედოფლისწყაროს რაიონის გამგეობა (1993 - 1995)
 • დალის მთის მეთევზეობის მეურნეობის დირექტორი (1991 - 1993)
 • დეპუტატი - საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო (1990 - 1991)
 • პირველი მდივანი - საქართველოს კპ წითელწყაროს რაიკომი (1989 - 1990)
 • ინსტრუქტორი, საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტი, სოფ.მეურნეობის და კვების მრეწველობის განყოფილება (1987 - 1989)
 • დირექტორი, სამთაწყაროს მევენახეობის საბჭოთა მეურნეობა (1981 - 1987)
 • წამყვანი სპეციალისტი, ინფორმაციისა და პროგნოზირების სამმართველო, საქ. სოფ.მეურნეობის სამინისტრო (1980 - 1981)
 • აგრონომ-ეკონომისტი, კოლმეურნეობების საქმეთა მთავარი სამმართველო, საქ. სოფ.მეურნეობის სამინისტრო (1978 - 1980)

საპატიო წოდება

 • საპატიო ნიშნის ორდენი (01-01-1984)