ნოდარ ნათაძე ნოდარ ნათაძე
  • დაბადების თარიღი
  • 27-05-1929

განათლება

  • საგანმანათლებლო დაწესებულება
  • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • სპეციალობა
  • ქართული ენა და ლიტერატურა

სამუშაო გამოცდილება

  • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ფილოსოფიური მემკვიდრეობის სექტორის გამგე (1955 - )

აკადემიური ხარისხი

  • აკადემიური ხარისხი
  • ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი