პაატა კოღუაშვილი პაატა კოღუაშვილი
 • დაბადების თარიღი
 • 05-09-1956

განათლება

 • საგანმანათლებლო დაწესებულება
 • საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი
 • სპეციალობა
 • სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ორგანიზება

სამუშაო გამოცდილება

 • საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის, პრემიერ-მინისტრის მოადგილე (1992)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მიწის რესურსებისა და მიწის რეფორმის კომიტეტის თავმჯდომარე (1992)
 • სახელმწიფო აგროსამრეწველო კომიტეტის მთავარი ეკონომისტი,სამმართველოს მთავარი ეკონომისტი, გან-ის უფროსის მოადგილე (1986 - 1990)
 • სასოფლო-სამეურნეო წარმოების სახელმწიფო კომიტეტის მევენახეობისა და მეხილეობის მთავარი სამმართველოს წამყვანი ეკონომისტი (1983 - 1986)
 • ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის ს/კ ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი (1978 - 1983)