დავით ბერძენიშვილი დავით ბერძენიშვილი
 • დაბადების თარიღი
 • 04-08-1960

განათლება

 • საგანმანათლებლო დაწესებულება
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • სპეციალობა
 • ისტორია

სამუშაო გამოცდილება

 • საქართველოს რესპუბლიკური პარტია- პოლიტიკური მდივანი (2009 - )
 • საქართველოს რესპუბლიკური პარტია - ეროვნული კომიტეტის წევრი (2005 - 2009)
 • თბილისის საკრებულო, საკრებულოს წევრი (2002 - 2004)
 • რესპუბლიკური პარტია, ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე (2000 - 2005)
 • რადიო "თავისუფლება", პოლიტიკური მიმომხილველი (1998 - 2003)
 • რესპუბლიკური პარტია, აღმასრულებელი მდივანი (1995 - 2000)
 • საქართველოს საკონსულტაციო საბჭო - კოორდინატორი (1992)
 • აჭარის ავტონომიური რესუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი (1991 - 1996)
 • საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს წევრი (1990 - 1992)
 • ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (1989 - 1991)
 • ბათუმის პიონერთა სასახლე, წრის ხელმძღვანელი (1988 - 1989)
 • აჭარის სახელმწიფო მუზეუმი, ექსკურსიამძღოლი (1986 - 1987)
 • ბათუმის ფეხსაცმლის საწარმოო-სავაჭრო ფირმა, მოწაფე, მუშა (1985 - 1986)