რამაზი ხიზანიშვილი რამაზი ხიზანიშვილი
 • ☎ (თბილისი)
 • (+99532)2281379
 • ოთახი (თბილისი)
 • C-443
 • დაბადების თარიღი
 • 01-01-1959

საქართველოს III მოწვევის პარლამენტი (04-11-1992 - 25-11-1995)

 • პარლამენტის წევრი
 • საარჩევნო ბლოკი: ბლოკი "მშვიდობა"
 • საარჩევნო ფორმა: პარტიული სიით

განათლება

 • საგანმანათლებლო დაწესებულება
 • მ.ვ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • სპეციალობა
 • მათემატიკა
 • საგანმანათლებლო დაწესებულება
 • კორპორაცია „ლიგია და კომპანიის“ უნივერსიტეტი
 • სპეციალობა
 • საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობა
 • საგანმანათლებლო დაწესებულება
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • სპეციალობა
 • სამართალმცოდნეობა

სამუშაო გამოცდილება

 • კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი (2017 - )
 • კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი (2014 - 2017)
 • უფროსი ლაბორანტი, ასისტენტი, დოცენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი მათემატიკის კათედრა (1987 - 1992)
 • ასპირანტი ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (1983 - 1986)
 • ასისტენტი, უფროსი ლაბორანტი. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის უმაღლესი მათემატიკის კათედრა (1980 - 1983)
 • სტუდენტი. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (1975 - 1980)
 • დამხმარე მუშა. კასპის რაიონის საკოლმეურნეობათაშორისო სამშენებლო საბჭო (1975)

აკადემიური ხარისხი

 • აკადემიური ხარისხი
 • გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭიოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა პროფესორის წოდება
 • აკადემიური ხარისხი
 • ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი
 • აკადემიური ხარისხი
 • უმაღლესი მათემატიკის დოცენტი

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები

 • პერსონალის მართვა (საქართველოს პარლამენტი, UNDP-ის პროგრამის ფარგლებში) (01-01-2004)
 • ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის საფუძვლები (საქართველოს პარლამენტი, UNICEF, UNIFEM) (01-01-2008)
 • პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციები (საქართველოს პარლამენტი, UNDP-ის პროგრამის ფარგლებში) (01-01-2005)
 • საადვოკატო უნარები სასამართლო პროცესში (American Bar Association Rule of Law Initiative and Georgian Bar Association) (01-01-2007)
 • საზოგადოებასთან ურთერთობა (საქართველოს პარლამენტი, UNDP-ის პროგრამის ფარგლებში) (01-01-2005)
 • საერთაშორისო სამართალი (საქართველოს პარლამენტი, UNDP-ის პროგრამის ფარგლებში) (01-01-2007)
 • საკანონმდებლო პროცედურები (საქართველოს პარლამენტი, UNDP-ის პროგრამის ფარგლებში) (01-01-2004)
 • საქმიანი მიმოწერა (Education and Training International (ETI)) (01-01-2008)
 • მენეჯმენტი (საქართველოს პარლამენტი, UNDP-ის პროგრამის ფარგლებში) (01-01-2004)
 • კანონპროექტების შემუშავება (გუდაური, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და კანონმდებლობის ინსტიტუტი, USAID) (01-01-2002)

ფრაქცია

 • arrow
  ფრაქცია " დემოკრატიული კავშირი" - ფრაქციის წევრი (31-03-1993 - 25-11-1995)

კომისია

 • arrow
  საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია - კომისიის წევრი (28-06-1994 - 25-11-1995)
 • arrow
  საქართველოს ეროვნული ბანკის კრედიტების გაცემის მიზანშეწონილობის შემსწავლელი პარლამენტის საგამომძიებლო კომისია - კომისიის წევრი (10-06-1993 - 25-11-1995)
 • arrow
  განათლებისა და მეცნიერების კომისია - კომისიის მდივანი (25-12-1992 - 25-11-1995)
 • arrow
  საგარეო საქმეთა კომისია - კომისიის წევრი (25-12-1992 - 25-11-1995)

საპარლამენტო ჯგუფი

 • arrow
  საქართველოს პარლამენტისა და რუსეთის ფედერაციული რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს შორის თანამშრომლობის სელშემწყობი საპარლამენტო ჯგუფი - ჯგუფის წევრი (17-03-1993 - 25-11-1995)

სხვა

 • arrow
  წამყვანი სპეციალისტი - მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ხიზანიშვილი რამაზი - წამყვანი სპეციალისტი (01-07-2017 )
 • arrow
  წამყვანი სპეციალისტი (23-10-2012 - 01-07-2017)
 • arrow
  წამყვანი სპეციალისტი (17-05-2004 - 23-10-2012)
 • arrow
  წამყვანი სპეციალისტი (14-04-2004 - 17-05-2004)
 • arrow
  წამყვანი სპეციალისტი (17-02-2000 - 14-04-2004)
 • arrow
  პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის თანაშემწე (10-01-1996 - 22-11-1999)