ბიუროს გადაწყვეტილებები

2021 წელს მინისტრის საათის (სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესაბამისი მიმართულების შესახებ საქართველოს მთავრობის ცალკეული წევრების საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მოხსენების) განრიგი

2021 წელს მინისტრის საათის (სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესაბამისი მიმართულების შესახებ საქართველოს მთავრობის ცალკეული წევრების საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მოხსენების) განრიგი

2021 წელს მინისტრის საათის (სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესაბამისი მიმართულების შესახებ საქართველოს მთავრობის ცალკეული წევრების საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მოხსენების) განრიგი

2021 წელს მინისტრის საათის (სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესაბამისი მიმართულების შესახებ საქართველოს მთავრობის ცალკეული წევრების საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მოხსენების) განრიგი

პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხებთან დაკავშირებული დროებითი კომისიის წევრთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ

2021 წელს მინისტრის საათის (სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესაბამისი მიმართულების შესახებ საქართველოს მთავრობის ცალკეული წევრების საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მოხსენების) განრიგი

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს წევრობის − მეურვეობის კანდიდატის შესარჩევი საპარლამენტო საკონკურსო კომისიის დებულება და შემადგენლობა

საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტის საგანგებო სესიის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტის სამუშაო გეგმის თაობაზე

2020 წელს მინისტრის საათის განრიგი

პრემიერმინისტრობის კანდიდატის, გიორგი გახარიას მიერ ნდობის გამოცხადებისთვის წარმოდგენილი მთავრობის შემადგენლობა და „სამთავრობო პროგრამა 2019-2020“ და ნდობის გამოცხადების საკითხის საქართველოს პარლამენტში განხილვის გრაფიკი

საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილება 8 სექტემბერს 10 საათიდან პარლამენტის პლენარული სხდომის გამართვის შესახებ