პარლამენტის განცხადებები

საქართველოს პარლამენტის განცხადება უსაფრთხოების დამატებითი ზომების შესახებ
22 ივლისს, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 30 დეკემბრის N259/3 ბრძანებით...

საქართველოს პარლამენტის განცხადება უსაფრთხოების დამატებითი ზომების შესახებ
საქართველოს პარლამენტის განცხადება უსაფრთხოების დამატებითი ზომების შესახებ 18 ივლისს, „საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ“...

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1999-2004 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, თეიმურაზ ჯაფარიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს 1999-2004 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით კერესელიძის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

კახაბერ კუჭავას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში

საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება (N08/04/01) საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2020 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს 2008-2012 წლების მოწვევის საქართველოს პარლამენტის წევრის, ანზორ ერქომაიშვილის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მის ოჯახს

კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საქართველოს პარლამენტი მწუხარებას გამოთქვამს საქართველოს პარლამენტის წევრის გიორგი კახიანის მამის, ზურაბ კახიანის გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს მას