საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება

 
განმარტებითი ვიდეორგოლები


მოკლე ვერსია
 

 1. კარი I - ზოგადი პრინციპები
 2. კარი II - პოლიტიკური დიალოგი
 3. კარი III - თავისუფლება, უსაფრთხოება და მართლმსაჯულება 
 4. კარი IV - ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები 
 5. კარი V - ეკონომიკური თანამშრომლობა
 6. კარი VI - თანამშრომლობის სხვა სფეროები 
 7. კარი VII - ფინანსური დახმარება 
 8. კარი VIII - ინსტიტუციური, ზოგადი და დასკვნითი დებულებები
 

სრული ვერსია 


 1. კარი I - ზოგადი პრინციპები (ქართულადაფხაზურად, ოსურად, აზერბაიჯანულადსომხურად, ინგლისურად)
 2. კარი II - პოლიტიკური დიალოგი (ქართულად, აფხაზურად, ოსურადაზერბაიჯანულად, სომხურადინგლისურად) 
 3. კარი III - თავისუფლება, უსაფრთხოება და მართლმსაჯულება (ქართულად, აფხაზურად, ოსურადაზერბაიჯანულად, სომხურად, ინგლისურად)
 4. კარი IV - ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები (ქართულად, აფხაზურად, ოსურადაზერბაიჯანულად, სომხურადინგლისურად)
 5. კარი V - ეკონომიკური თანამშრომლობა (ქართულად, აფხაზურად, ოსურად, აზერბაიჯანულად, სომხურადინგლისურად)
 6. კარი VI - თანამშრომლობის სხვა სფეროები (ქართულად, აფხაზურად, ოსურად, აზერბაიჯანულად, სომხურადინგლისურად)
 7. კარი VII - ფინანსური დახმარება (ქართულადაფხაზურად, ოსურად, აზერბაიჯანულად, სომხურადინგლისურად)
 8. კარი VIII - ინსტიტუციური, ზოგადი და დასკვნითი დებულებები (ქართულად, აფხაზურად, ოსურად, აზერბაიჯანულად, სომხურადინგლისურად)